WEBINAR: Preskrypcyjne utrzymanie ruchu – kolejny krok na drodze cyfrowej transformacji
24 maja 2021

WEBINAR: Preskrypcyjne utrzymanie ruchu – kolejny krok na drodze cyfrowej transformacji

preskrypcyjne_utrzymanie_ruchu_webinar

Rosnąca konkurencyjność przedsiębiorstw wymaga stosowania nowoczesnych metod wspomagania produkcji na każdym poziomie – od linii produkcyjnej po decyzje biznesowe wysokiego szczebla.  W momencie kiedy konieczna jest szybka reakcja na zbliżającą się awarię, człowiek nie jest w stanie przeanalizować wszystkich możliwych scenariuszy działania oraz ich wyniku, a w konsekwencji  podjąć optymalną decyzję biznesową. Podjęcie optymalnej decyzji wiąże się z analizą takich aspektów jak: koszty napraw oraz przestojów, strat produkcyjnych oraz kar wynikających z niedostarczenia produktu w wymaganym czasie. 

Czas na kolejny krok na drodze do transformacji cyfrowej!  Tylko analityka preskrypcyjna, oparta na AI, może przetworzyć ogromną ilość danych i opracować zalecenia dotyczące operacji i konserwacji. 

Webinar z udziałem najwyższej klasy specjalistów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z wdrożeń rozwiązań predykcyjnego i preskrypcyjnego utrzymania ruchu.

Data: 17 czerwca 2021 Godzina: 12.00 PM CET, Czas trwania: 30 minut

Nowszy post
WEBINAR:Konserwacja predykcyjna zasobów krytycznych (na przykładzie kotła ze złożem fluidalnym)