Projekty UE

Jako młoda, innowacyjna i szybko rozwijająca się spółka, mieliśmy możliwość skorzystania z dofinansowania unijnego w ramach kilku prowadzonych przez nas projektów.

Projekt: hub4industry – European Digital Innovation Hub (EDIH)


Cel projektu

Hub4industry to konsorcjum ekspertów z zakresu przemysłu 4.0, które ma na celu przekształcenie polskich firm w innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa. Hub4industry stawia na cyfryzację, która prowadzi do zwiększonej wydajności operacyjnej, optymalizacji procesów, lepszego zarządzania danymi czy poprawy jakości i innowacyjności produktów. Klienci hub4industry otrzymują kompleksowe doradztwo w obszarze przemysłu 4.0 – mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach, szkoleniach biznesowych i technologicznych, skorzystać z audytów i doradztwa w zakresie przemysłu 4.0, aż po zaawansowane usługi test-before-invest. Wsparcie od koncepcji aż do wdrożenia. 

Zadania, działania, które będą realizowane w projekcie

ReliaSol dostarcza aktualnej wiedzy na temat najnowszych technologii, a w szczególności ich praktycznego wykorzystania w danym przedsiębiorstwie. Analizuje także trudne do zdiagnozowania problemy z maszyną lub całą instalacją, dostarczając raporty obejmujące m.in. wyniki analizy danych oraz wiedzę pozwalającą osiągnąć najwyższą efektywność produkcji, obniżenie kosztów czy wyeliminowanie nieprzewidzianych awarii.


Zadania i działania realizowane w ramach projektu EDIH:

  1. Szkolenia technologiczne umożliwiające poznanie najnowsze osiągnięcia naukowe z dziedziny sztucznej inteligencji, deep learning, diagnostyki i analityki predykcyjnej.
  2. Usługi w zakresie audytu i analizy posiadanych danych:
    1. Analizy zwrotu z inwestycji [ROI];
    2. Analizę przedsiębiorstwa pod względem gotowości wdrożenia technologii z zakresu Przemysłu 4.0 i analityki predykcyjnej;
    3. Analizę posiadanych zasobów (m.in. parku maszynowego), systemów pomiarowych, organizacji utrzymania ruchu etc.
  3. PoC (Proof of Concept) – Przeprowadzenie analizy skuteczności analityki predykcyjnej na bazie dostarczonych danych historycznych

Grupy docelowe

Oferta skierowana jest dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych i produkcyjnych, głównie z sektora średnich przedsiębiorstw, będących w trakcie lub planujących przeprowadzenie transformacji cyfrowej.

Efekty, rezultaty projektu

Do efektów współpracy z hub4industry będziemy mogli zaliczyć takie korzyści jak: wzrost cyfryzacji przedsiębiorstwa, zlikwidowanie nieprzewidzianych awarii, zwiększenie wydajności i efektywności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, a także podniesienie kwalifikacji kadry inżynierskiej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 795 962,34 PLN

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.hub4industry.pl

Projekt: Opracowanie platformy do zautomatyzowanego tworzenia systemów preskrypcyjnych optymalizujących działania utrzymania ruchu w procesach zarządzania produkcją

Przedmiotem Projektu jest opracowanie platformy do zautomatyzowanego tworzenia preskrypcyjnych systemów utrzymania ruchu (PsM) służących optymalizacji decyzji (podejmowanych na każdym szczeblu zakładu produkcyjnego) w celu minimalizacji kosztów eksploatacji parku maszynowego i maksymalizacji zysków z produkcji.
Platforma pozwoli na zautomatyzowane wdrażanie rozwiązań preskrypcyjnych (PsM) przez osobę bez doświadczenia programistycznego oraz wiedzy w dziedzinie uczenia maszynowego. Rezultat Projektu umożliwi formułowanie rekomendacji w zakresie decyzji biznesowych na bazie dużych ilości danych, pochodzących z różnych źródeł, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Produkt będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe – efektywne i wiarygodne narzędzia wspierające proces utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. W szczególności platforma będzie dedykowana podmiotom o wysokim stopniu automatyzacji, w tym m.in. z następujących branż: przemysł chemiczny, petrochemiczny, spożywczy, energetyczny.

Realizacja: Reliability Solutions sp. z o.o.;  Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka;  start 01.01.2022, zakończenie 28.02.2024; wartość 2 853 281.83;  dofinansowanie 1 711 969.10

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt: "The Eye" Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń przenośnych do optymalizacji procesu eksploatacji maszyn

Jednym z podstawowych problemów przedsiębiorstw jest nieefektywna strategia utrzymania technicznego parku maszynowego, która może prowadzić do częstych awarii i nieplanowanych przestojów, a w konsekwencji do dużych strat finansowych. Oczywistym jest więc, że istnieje ogromna potrzeba rozwiązywania tego problemu. Przedmiotem projektu jest innowacyjne w skali świata rozwiązanie w postaci systemu rozproszonego autonomicznych urządzeń klasy Predictive Maintenance – DPdMD. Działanie DPdMD opierało się będzie m.in na innowacyjnych metodach uczenia maszynowego. W ramach zaplanowanych w projekcie prac B+R rozwinięte zostaną techniki analityczne wykorzystujące metody głębokiego uczenia (Deep Learning) do zagadnień PdM, co stanowić będzie innowację na skalę światową.

Realizacja: Reliability Solutions sp. z o.o.; Numer konkursu: 1/1.1.1/2016; start 2016-12-01, zakończenie 2018-11-30; obecnie projekt w fazie utrzymania; wartość 2 724 787.28; dofinansowanie 1 895 537.14

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020