Projekty UE

Jako młoda, innowacyjna i szybko rozwijająca się spółka, mieliśmy możliwość skorzystania z dofinansowania unijnego w ramach kilku prowadzonych przez nas projektów.

Projekt: Opracowanie platformy do zautomatyzowanego tworzenia systemów preskrypcyjnych optymalizujących działania utrzymania ruchu w procesach zarządzania produkcją

Przedmiotem Projektu jest opracowanie platformy do zautomatyzowanego tworzenia preskrypcyjnych systemów utrzymania ruchu (PsM) służących optymalizacji decyzji (podejmowanych na każdym szczeblu zakładu produkcyjnego) w celu minimalizacji kosztów eksploatacji parku maszynowego i maksymalizacji zysków z produkcji.
Platforma pozwoli na zautomatyzowane wdrażanie rozwiązań preskrypcyjnych (PsM) przez osobę bez doświadczenia programistycznego oraz wiedzy w dziedzinie uczenia maszynowego. Rezultat Projektu umożliwi formułowanie rekomendacji w zakresie decyzji biznesowych na bazie dużych ilości danych, pochodzących z różnych źródeł, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Produkt będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe – efektywne i wiarygodne narzędzia wspierające proces utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. W szczególności platforma będzie dedykowana podmiotom o wysokim stopniu automatyzacji, w tym m.in. z następujących branż: przemysł chemiczny, petrochemiczny, spożywczy, energetyczny.

Realizacja: Reliability Solutions sp. z o.o.;  Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka;  start 01.01.2022, zakończenie 28.02.2024; wartość 2 853 281.83;  dofinansowanie 1 711 969.10

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt: "The Eye" Deep learning w ujęciu rozproszonego systemu efektywnych energetycznie urządzeń przenośnych do optymalizacji procesu eksploatacji maszyn

Jednym z podstawowych problemów przedsiębiorstw jest nieefektywna strategia utrzymania technicznego parku maszynowego, która może prowadzić do częstych awarii i nieplanowanych przestojów, a w konsekwencji do dużych strat finansowych. Oczywistym jest więc, że istnieje ogromna potrzeba rozwiązywania tego problemu. Przedmiotem projektu jest innowacyjne w skali świata rozwiązanie w postaci systemu rozproszonego autonomicznych urządzeń klasy Predictive Maintenance – DPdMD. Działanie DPdMD opierało się będzie m.in na innowacyjnych metodach uczenia maszynowego. W ramach zaplanowanych w projekcie prac B+R rozwinięte zostaną techniki analityczne wykorzystujące metody głębokiego uczenia (Deep Learning) do zagadnień PdM, co stanowić będzie innowację na skalę światową.

Realizacja: Reliability Solutions sp. z o.o.; Numer konkursu: 1/1.1.1/2016; start 2016-12-01, zakończenie 2018-11-30; obecnie projekt w fazie utrzymania; wartość 2 724 787.28; dofinansowanie 1 895 537.14

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020