Blog

Oczami handlowca: Najpierw diagnoza i rokowania, następnie recepta i zalecenia. Preskrypcyjne Utrzymanie Ruchu w służbie zdrowia procesów produkcyjnych.

Zdarzają się awarie i przestoje produkcji, których nie można uniknąć, nawet wiedząc o nich wcześniej. Co w takiej sytuacji oferują algorytmy AI?
Czytaj więcej

Grupa PGNiG i Tangent Line inwestują w ReliaSol

Inwestycja jest następstwem udanego projektu ReliaSol w PGNiG Termika w zakresie modeli predykcyjnych i analitycznych dla nowego kotła gazowego. Wdrożone rozwiązanie w ramach pilotażu u
Czytaj więcej
optymalizacja procesów

Optymalizacja procesów: moda czy konieczność?

Chemiczny gigant boryka się właśnie z tymi problemami: koszty gazu ziemnego stanowią bardzo dużą część całkowitych kosztów, a ceny gazu ziemnego ogromnie wzrosły. To skłoniło i
Czytaj więcej
co to jest predykcyjne utrzymanie ruchu

Oczami handlowca: O co tyle szumu z tym Predykcyjnym Utrzymaniem Ruchu?

Określane jest ono także zwrotem konserwacja predykcyjna. Ja natomiast w dalszej części tekstu będę je nazywał ogólnie przyjętym skrótem — PdM, od anglojęzycznego odpowiednika P
Czytaj więcej
jakie wyzwania produkcji wspiera predykcyjne utrzymanie ruchu

6 wyzwań produkcji, którym czoła stawia konserwacja predykcyjna

Może i nie jest zaskoczeniem to, że najbardziej oczywiste korzyści z konserwacji predykcyjnej (ang. Predictive Maintenance, PdM), dotyczą bezpośrednio utrzymania ruchu. Z czego nie wszy
Czytaj więcej
Condition monitoring a predykcyjne utrzymanie ruchu

Dlaczego Condition Monitoring nie wystarczy i warto wdrożyć predykcyjne utrzymanie ruchu?

Predykcyjne utrzymanie ruchu jest obecnie uznawane za jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami przedsiębiorstwa i jest stosowane w wielu różnych sekt
Czytaj więcej