RSIMS Platform & Modules

Zaawansowana analityka przemysłowa dla produkcji procesowej

Rozwiązania RSIMS

ReliaSol dostarcza cyfrowe produkty do konserwacji produkcji, które wykorzystują własne algorytmy AI i ML. Dostarczamy oprogramowanie i usługi, które przyspieszają transformację cyfrową. Tworzone przez nas aplikacje łączą rzeczywiste dane z maszyn, czujników, raportów zdarzeń i automatyzują wyciąganie wniosków. Efektem pracy naszych narzędzi jest wizualizacja danych, predykcja zdarzeń i monitorowanie optymalnego zakresu pracy maszyn, w tym całych linii produkcyjnych.

Produkty te zmniejszają ryzyko awarii związanych z wdrażaniem Przemysłu 4.0 oraz pozwalają na szybkie i efektywne budowanie modeli analitycznych, które przewidują niepożądane zdarzenia i rekomendują działania zwiększające wydajność, co przekłada się na oszczędność czasu i poprawę wyników produkcji.

Jak to działa

Moduły RSIMS to samodzielne rozwiązania wraz z narzędziami, które umożliwiają szybkie i wydajne wdrażanie PdM, tworząc platformę RSIMS.
Moduły RSIMS zapewniają wgląd w kluczowe sygnały, łącząc się z szeroką gamą systemów i protokołów.

zdjęcie zdjęcie

Źródła danych

Analiza sprzętu

Selekcja źródeł danych użytecznych dla projektu. Kluczowe źródła danych obejmują dane z czujników maszyn, historyczne zapisy konserwacji (dane historyczne nie są wymagane).)

Wdrożenie
podstawowego systemu alarmowego

Budowa automatycznego systemu akwizycji danych online. System ten integruje się z czujnikami maszyny, zbierając dane o wydajności w czasie rzeczywistym, a także ułatwiając ciągłe monitorowanie.

Automatyczna
analiza danych

Wykrywanie anomalii, etykietowanie zdarzeń, filtrowanie błędów, generowanie kompleksowych raportów z wykrytych alarmów. Automatyczna analiza pozwala szybko identyfikować potencjalne problemy, kategoryzować zdarzenia, filtrować błędy i dostarczać szczegółowe raporty na potrzeby proaktywnej strategii konserwacji.

Identyfikacja wzorców

Detection, diagnostic & prognostics

Detekcja, diagnostyka i prognozowanie (Zmiany w kulturze organizacji. Wdrożenie procedur umożliwiających szybką reakcję na alarmy sygnalizowane przez system. Budowanie kultury proaktywnego reagowania.

Przewidywanie zdarzeń
niepożądanych

Dogłębna analiza danych, zalecenia dotyczące optymalizacji procesów. Cel stanowi poprawa wydajności operacyjnej i wyeliminowanie problemów.

Sposób licencjonowania

System w sieci lokalnej lub w chmurze RS

SaaS

Niskie koszty początkowe

Elastyczność w dostosowywaniu liczby monitorowanych maszyn

Mechanizm włączania/wyłączania

Czysto OPEX-owy typ inwestycji

Niższe ryzyko inwestycyjne

Brak lub niewielkie koszty związane z utrzymaniem systemu

Perpetual

Dożywotnia licencja

Typ inwestycji APEX

Może wymagać ponownej kalibracji

Wyższe ryzyko inwestycyjne

Dodatkowe koszty związane z aktualizacjami systemu, uaktualnieniami, konserwacją (oddzielna umowa serwisowa)

System w sieci lokalnej lub w chmurze RS

Co oferuje usługa RSIMS?

Produkty współpracy

Wsparcie na każdym etapie Industry 4.0

Monitoring  maszyn w zakładzie przez narzędzie mobilne

Prowadzenie analizy danych środowiskowych wpływających na przestoje

Zdefiniowanie i opis danych oraz poprawa ich jakości 

Predefiniowane filtry do analizy danych  

Regularne powiadomienia o zdarzeniach wyjścia z punktu pracy urządzeń 

Raporty z analiz dotyczących alarmów i działania systemu - usługa utrzymania

Predykcja  czasu naprawy - czy plan się  toczy, gdzie  jesteś

Szybkie wdrożenie aplikacji, aby eksplorować wartość z danych

Kontrola efektywności parku maszynowego w zakładzie

Aktualizacja procedur przeglądów i planu remontów

Integracja z systemami klasy ERP, EAM, CMMS

Rozpocznij swoją przygodę z konserwacją predykcyjną
zdjęcie
Rozpocznij swoją przygodę z konserwacją predykcyjną
Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, który pozna Twoje obecne podejście do utrzymania maszyn w ruchu, rozpocznie proces odkrywania celów wraz z wyjaśnieniem dalszych kroków i szczegółowego sposobu podejścia do konserwacji predykcyjnej.
"Widzimy potrzebę wdrażania w przemyśle rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Współpraca z wykwalifikowaną kadrą RS to skuteczność w rozwiązywaniu problemów naszych klientów"
Specjaliści od analizy danych
ASKOM
"Rozwiązanie PdM przygotowane dla Tauron jest w stanie przewidzieć do 100% awarii urządzeń monitorowanych przez system w horyzoncie czasowym 3-17 godzin. Jest to szybszy i dokładniejszy wgląd w pracę maszyn niż jakikolwiek inny system monitorowania"
100% przewidywania awarii
TAURON WYTWARZANIE
"Współpraca partnerska z ReliaSol to klucz do sukcesów naszych klientów. Wspólnie z RS umożliwiamy im monitorowanie stanu maszyn i kontrolę nad procesami odbywającymi się w przedsiębiorstwie."
Klucz do sukcesu klientów
LOCON
"...Wyniki prognozowania zapotrzebowania na wodę charakteryzowały się wysoką dokładnością. System ma duży potencjał do przewidywania zapotrzebowania na wodę oraz może być stosowany jako narzędzie do planowania i wsparcia decyzji biznesowych."
Wysoka dokładność
MPWIK WROCŁAW
"Charakter współpracy pomiędzy RS i GA zakładał realizację coraz bardziej złożonych projektów. Szczególnie istotne było produkcyjne wdrożenie nowatorskiego systemu PdM wykorzystującego AI, który przewiduje nadchodzącą awarię z dokładnością na poziomie 98+%. System jest codziennie wykorzystywany przez operatorów maszyn.”
System z dokładnością na poziomie 98+%.
GRUPA AZOTY TARNÓW
"Współpraca z Reliability Solutions zawsze przebiegała bezproblemowo, a oferowane usługi były wysokiej jakości”
Usługi wysokiej jakości
GRUPA AZOTY TARNÓW