Projekt: hub4industry – European Digital Innovation Hub (EDIH)


Cel projektu

Hub4industry to konsorcjum ekspertów z zakresu przemysłu 4.0, które ma na celu przekształcenie polskich firm w innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa. Hub4industry stawia na cyfryzację, która prowadzi do zwiększonej wydajności operacyjnej, optymalizacji procesów, lepszego zarządzania danymi czy poprawy jakości i innowacyjności produktów. Klienci hub4industry otrzymują kompleksowe doradztwo w obszarze przemysłu 4.0 – mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach, szkoleniach biznesowych i technologicznych, skorzystać z audytów i doradztwa w zakresie przemysłu 4.0, aż po zaawansowane usługi test-before-invest. Wsparcie od koncepcji aż do wdrożenia. 

Zadania, działania, które będą realizowane w projekcie

ReliaSol dostarcza aktualnej wiedzy na temat najnowszych technologii, a w szczególności ich praktycznego wykorzystania w danym przedsiębiorstwie. Analizuje także trudne do zdiagnozowania problemy z maszyną lub całą instalacją, dostarczając raporty obejmujące m.in. wyniki analizy danych oraz wiedzę pozwalającą osiągnąć najwyższą efektywność produkcji, obniżenie kosztów czy wyeliminowanie nieprzewidzianych awarii.


Zadania i działania realizowane w ramach projektu EDIH:

  1. Szkolenia technologiczne umożliwiające poznanie najnowsze osiągnięcia naukowe z dziedziny sztucznej inteligencji, deep learning, diagnostyki i analityki predykcyjnej.
  2. Usługi w zakresie audytu i analizy posiadanych danych:
    1. Analizy zwrotu z inwestycji [ROI];
    2. Analizę przedsiębiorstwa pod względem gotowości wdrożenia technologii z zakresu Przemysłu 4.0 i analityki predykcyjnej;
    3. Analizę posiadanych zasobów (m.in. parku maszynowego), systemów pomiarowych, organizacji utrzymania ruchu etc.
  3. PoC (Proof of Concept) – Przeprowadzenie analizy skuteczności analityki predykcyjnej na bazie dostarczonych danych historycznych

Usługi oferowane w ramach programu wraz z kosztami → usługi https://hub4industry.pl/oferta/ koszty → https://hub4industry.pl/wp-content/uploads/2024/01/zalacznik-nr-1-lista-realizowanych-uslug.pdf 

Dokumenty rekrutacyjne https://hub4industry.pl/dokumenty-do-pobrania/

Grupy docelowe

Oferta skierowana jest dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych i produkcyjnych, głównie z sektora średnich przedsiębiorstw, będących w trakcie lub planujących przeprowadzenie transformacji cyfrowej.

Efekty, rezultaty projektu

Do efektów współpracy z hub4industry będziemy mogli zaliczyć takie korzyści jak: wzrost cyfryzacji przedsiębiorstwa, zlikwidowanie nieprzewidzianych awarii, zwiększenie wydajności i efektywności produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, a także podniesienie kwalifikacji kadry inżynierskiej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 795 962,34 PLN

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.hub4industry.pl